میم حجری حماسه دادفریدون میزانی(جوانشیر)بازتاب خصلت‌های شاهان و پهلوانان در مناسبات با نزيباترين مناسبات عاشقانه پهلوانان در "زال و رودابه"فصل نهمعشق پهلوانان در شاهنامه ادامه رودابه پرستندگانش را پنهانی پيش زال می‌فرستد تا عشقش را به او برسانند. آنان راهی به درگاه زال می‌يابند و از زيبايی‌های رودابه می‌گويند و از خرد و رای گفتار خوب او. در توصيفی كه آنان از رودابه می‌دهند، فردوسی چنان تشبيهات و اشارات زيبايی می‌آورد كه بعدها در شعر و غزل فارسی ماندگار رودابه ,پهلوانان منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

industrial cleaning خانه مشاور دانلود برای شما سيتي دانلود | مرجع دانلود نرم افزار, بازی, کتاب, موبایل, عکس یکم بیشتر بمون خط خطی های من پروژه فیزیک استاد نیکونژاد گنج نامه سی اس پاب rowingne shop